Championship of Kharkov- 1937

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Grigorenko D.

*

11.0

2

Kazakevich

*

10.5

3

Tereshchenko V.

*

10.0

4

Nogovitsyn

*

.

5

Blankstein

*

.

6

Bron V.

*

.

7

Kurmanov

*

.

8

Oystrakh

*

.

9

Zhiliaev

*

.

10

Ordel

*

.

11

Murzin

*

.

12

Shchuchinsky

*

.

13

Altshuler

*

.

14

Port

*

.

15

Diakov

*

.

16

Shabelnitsky

*

.


database of games in PGN format ch_har37.zip(2 games of 120)