Championship of Baku- 1937

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Makogonov V.

*

12.0

2

Bondarevsky I.

*

11.0(off contest)

3

Kasparian G.

*

10.0??(off contest)

4

Nakogonov M.

*

8.0

5

Igiazarov

*

7.5

6

Levitas B.

*

7.0

7

Sarychev

*

6.0

8

Shikhlinsky

*

5.5

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


database of games in PGN format ch_bak37.zip(3 games of 91)