Team championship of Ukraine- Kharkov 17-24.11.1936(Class A)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Kiev region

**

4.5 6

9 6

9 8

9.5 9.5

61.5

2

Kharkov region

7.5 6

**

7.5 6.5

6.5 7.5

9 9

59.5

3

Odessa region

3 6

4.5 5.5

**

7.5 8.5

9.5 9

53.5

4

Dnepropetrovsk region

3 4

5.5 4.5

4.5 3.5

**

7.5 7.5

40.0

5

Donetsk region

2.5 2.5

3 3

2.5 3

4.5 4.5

**

25.5

Team championship of Ukraine- Kharkov 17-24.11.1936(Class B)

Rk

Name

1

2

3

P

1

Chernigov region

***

3.5 4.5 3

5.5 6 5.5

28.0

2

Vinnitsa region

2.5 1.5 3

***

5.5 5 6

23.5

3

MASSR(Moldavia)

0.5 0 0.5

0.5 1 0

***

2.5


Kiev: Konstantinopolsky A.-7(of 8),Zamikhovsky A.-5.5,Poliak E.-5.5,Goldenov P.-6, Kofman A.-4.5,Dobrovolskaya-3.5,Artemieva-7,Blinder-4.5,Poliak M.-4.5,Gilvarg-4, Efremov-3,Portnaya-6.5
Kharkov: Shumilin-1.5,Kirillov V.-5.5,Grigorenko D.-4.5,Blankstein-4,Murzin-5, Katsman-7,Terashkevich-1.5,Romanov-5,Bakumenko-6.5,Meltsin-6.5,Dadashian-5, Eingorn Y.-7.5
Dnepropetrovsk: Kaem Y.-4,Vainblat-2,Konstantinovsky-5,Shostak-4,Boleslavsky I.-4, Rozenberg-1.5,Prudenko-3.5,Smoliak-4,Fraifeld-3.5,Shur-3,Khalatnikov-4.5,Kutepova-1
Donetsk: Olshvanger-2,Gaevsky-2,Volkov-1.5,Agarev-1.5,Kristapson-2,Ermakova-3, Rozanova-3,Starodubov-1,Barabanov-1,Abramson-2.5,Litvinenko-3,Andrunas-3
Odessa: Zhukhovitsky S.-5.5,Korchmar E.-5,Kalafati-3.5,Korchmar S.-4.5,Burd-4.5, Korsunskaya-5,Krivitskaya-5,Korkhov-5.5,Berezin-4.5,Kuperman I.-4,Mogilevsky-4.5, Shevchenko-2
Chernigov: Verbitsky-5.5(of 6),Pekur-4.5,Kholoptsev-5.5,Sergienko-3,Shulga-4,Kagan-5.5
Vinnitsa: Moskovchenko-3,Rudenko-4.5,Leiferman-2,Yagelska-6,Brok-4.5,Peretz-3.5
Moldavia: Iljin-0.5,Kirmitchiv-0,Kodner-1.5,Olshansky-0.5
Shahist 7-1936 2 page
database of games in PGN format ch_ukt36.zip(2 games of 294)