Championship of Odessa- 1935

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1-2

Zhukhovitsky S.

*

.

1-2

Verlinsky B.

*

.

3

*

.

4

Korchmar E.

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.


Tkachenko Shahmatnaya zhemchuzhina u morya,2013 32 page
database of games in PGN format ch_ode35.zip(games of 91???)