Championship of Odessa- February(?) 1934

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Shuhgalter

*

7.5

2

Zinder G.

*

6.5

3

Zhukhovitsky S.

*

6.0

4

Kalafati

*

6.0

5

Osadchenko

*

6.0

6

Grishchenko

*

6.0

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 15 page
database of games in PGN format ch_ode34.zip( games of 66)