Team championship of Moscow "Trade Unions"- 1933(Final A)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

GAZ named Stalin

*

6.5

6

7

9

6.5

8

43.0(of 60)

2

Zavod "Dinamo"

3.5

*

5

6

8

6.5

8

37.0

3

Zavod N8 named Kalinin

4

5

*

6.5

7

7

7

36.5

4

Zavod "Geofizika"

3

4

3.5

*

2.5

6

7

26.0

5

Mosenergo

1

2

3

7.5

*

5

7.5

26.0

6

MGU I

3.5

3.5

3

4

5

*

5.5

24.5

7

GMZ-Podolsk

2

2

3

3

2.5

4.5

*

17.0


GAZ: chess-Rostokin,Yudin,Zhdanov,Markov,Markin; draughts-Sidlin,Mikhelson, Miuznov,Laskin,Skvar
Dinamo: chess-Lev,Fedorov,Dzaridze,Smirnov,Baev; draughts-Timkovsky,Bulatov, Plotkin,Soloviov,Akulov
Zavod N8: chess-Kogan S.,Kazantsev,Zenkovich,Kogan B.,Platov; draughts-Troshin, Krylov,Shcherbakov,Nedoshivin,Burenkov
Team championship of Moscow "Trade Unions"- 1933(Final B)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Latyshskiy Klub

*

22.0(of 25)

2

Soyuzvodstroi

*

17.5

3

Tsentralnyj telegraf

*

11.5

4

MEI

*

10.0

5

Institut stekla

*

9.0

6

Molproekt

*

4.0


Latyshskiy Klub: Kulev,Steppe,Svike,Panovetz,Devolsky
Soyuzvodstroi: Velichkin,Borodin,Gringaut,Vinrekht,Fedorov,RIazanov
64 7-1933 100 page
database of games in PGN format ch_mot33.zip( games of 285)