Championship of Nizhny Novgorod- 1928/9

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Bautin

*

9.5

2

Stamm

*

8.0

3

Fridliand

*

7.5

4

Aronovich

*

7.0

5

Viakhirev

*

7.0

6

Egorov

*

6.0

7

Milovsky

*

5.5

8

Bauman

*

5.0

9

Rybiev

*

5.0

10

Yagnev

*

2.5

11

Gertsyk

*

1.5

12

Usov

*

1.5


Shakhmatnyj Listok 2-1929 page 28
database of games in PGN format ch_nov29.zip( games of 66)