Championship of Volga region- Samara 24.6-6.7.1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Sokolsky A.-Penza

*

1/2

1

1

1/2

1/2

1

1/2

1

1

7.0

2

Riabinin-Samara

1/2

*

1

1

1

0

0

1

1

1

6.5

3

Vvedensky-Ulianovsk

0

0

*

1

1

0

1

1

1/2

1

5.5

4

Stepanov-Samara

0

0

0

*

1

+

0

1

1

1

5.0

5

Kulikov-Samara

1/2

0

0

0

*

+

1

0

1

1

4.5

6

Volkov-Ulianovsk

1/2

1

1

-

-

*

0

1

0

1

4.5

7

Akshanov-Saratov

0

1

0

1

0

1

*

0

1/2

1

4.5

8

Aistov-Stalingrad

1/2

0

0

0

1

0

1

*

1

1

4.5

9

Shesterikov-Saratov

0

0

1/2

0

0

1

1/2

0

*

1

3.0

10

Emikh-Nemetskaya respublika

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

0.0


Shakhmaty 8-1928 176 page,Shakhmatnyj listok 14-1928 227 page
database of games in PGN format ch_vrg28.zip(1 games of 45)