Championship of Novgorod- May 1926

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Sozin V.

*

15.5

2

Fedorov V.

*

13.5

3

Lebedev A.

*

13.0

4

Ezupov I.

*

12.0

5

Kalashnikov V.

*

12.0

6

Rodionov D.

*

11.0

7

Burtsev M.

*

10.5

8

Yuriev N.

*

10.0

9

Fedorov I.

*

9.0

10

Smirnov

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.

18

*

.


64 11-1926 9 page,64 13-14-1926 12 page,Shahmaty 8-1926 148 page
database of games in PGN format ch_nov26.zip(4 games of 153)