Championship of Kharkov- 1926

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Grigorenko D.

*

7.5

2

Yanushpolsky I.

*

7.5

3

Port A.

*

7.0

4

Kirillov V.

*

6.5

5

Oystrakh

*

6.0

6

Tereshchenko

*

5.0

7

Ordel

*

5.0

8

Ruzinov

*

4.5

9

Serbinov

*

3.0

10

Korovin

*

2.5

11

Bardakh

*

0.5


Shakhmatnyj Listok 11-1926 183 page
database of games in PGN format ch_har26.zip( games of 55)