Championship of Novgorod- ?-18.1.1925

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Sozin V.

*

16.5

2

Fedorov V.

*

16.0

3

Kalashnikov V.

*

14.0

4

Beier A.

*

.

5

Koltsov M.

*

.

6

Valden I.

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.

18

*

.


"Shakhmaty" 3-1925, page 48
database of games in PGN format ch_nvg25.zip(games of 153)