Championship of North-Caucasian Region- Rostov-on-Don 17-20.4.1925

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Borisenko G.

*

5.0

2

Shaposhnikov I.

*

4.0

3

Didrikhson

*

4

Sokolov

*

5

Egorov

*

6

Ivanov

*

7

Rybalko

*


"Shakhmaty" 4-5-1925 page 71
database of games in PGN format ch_ncr25.zip(games of 21)