Tournament of 1 category- Leningrad 1924

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Golubev I.

*

9.5

2

Vainshten S.

*

7.0

3

Anufriev V.

*

6.5

4

Zverev Y.

*

5.5

5

Nemtsov A.

*

5.5

6

Chekhovich G.

*

5.5

7

Kojalovich B.

*

5.0

8

Trakhtenberg A.

*

5.0

9

Perfiliev A.

*

5.0

10

Kagan M.

*

4.5

11

Rivlin B.

*

3.5

12

Bobrishchev-Pushkin

*

3.5


"Shakhmatnyj Listok" 10-1924
database of games in PGN format ch_kra24.zip(games of 66)