Championship of Club fabriki "Laferm"- Petrograd October 1921

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Golubev I.

*

9.0

2

Pokrovsky

*

7.5

3

Berens

*

6.5

4

Adlerberg

*

5.5

5

Benediktov N.

*

4.0

6

Khlebnikov

*

3.5

7

Poroshin

*

3.0

8

Andreev

*

3.0

9

Zuber

*

2.0

10

Fedorov

*

1.0


Listok shahmatnogo kruzhka Petrogubkommuny 30-1921 4 page
database of games in PGN format petrob21.zip(1 games of 45)