Tournament- Samara 1911

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1

Vasileisky N.

**

12.5

2

Radishchev B.

**

12.0

3

Belonogov N.

**

10.0

4

Zagorsky B.

**

9.5

5

Volner I.

**

.

6

Dolgov N.

**

.

7

Fedorov M.

**

.

8

Nosov V.

**

.

9

Golnev F.

**

.


Shahmaty 2-1911 58 page
database of games in PGN format samara11.zip(games of 72)