Championship of Polytechnic Institute- St. Petersburg 1910

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Zverev Y.

*

9.0

2

Minkovsky A.

*

8.5

3

Gaft H.

*

7.5

4

Voznesensky A.

*

7.5

5

Khramtsov S.

*

7.0

6

Gubanov V.

*

5.0

7

Estifeev V.

*

4.5

8

Nedzvetsky G.

*

4.5

9

Kalantarov

*

3.5

10

Bogorad A.

*

3.0

11

Petrashkevich

*

3.0

12

Genrikhsen N.

*

2.5


Match Gubanov V.-Zverev Y. 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 0 9:3
Shahmaty 2-1911 54 page
database of games in PGN format peterb11.zip( games of 78)