Tournament- St.Petersburg Autumn 1909

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Platz

*

10.5

2

Kossovsky

*

10.5

3

Chepurnov

*

10.0

4

Baash

*

.

5

Kamkin

*

.

6

Adrianovsky

*

.

7

Borkhov

*

.

8

Bobrishchev-Pushkin

*

.

9

Kupriyanov

*

.

10

Pestovsky

*

.

11

Radishchev

*

.

12

Radlov

*

.

13

Raush

*

.

14

Skabichevsky

*

.


Shahmatnoe Obozrenie 12-1909 439p
database of games in PGN format peterc09.zip(games of 91)