Moscow Chess Community Tournament- Moscow Autumn 1908- Winter 1909

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Alekhin A.

*

1

1

1

1

0

1/2

1/2

1/2

1

6.5

2

Liubimov B.

0

*

1

1

1/2

1

1/2

0

1

1

6.0

3

Katalymov N.

0

0

*

1/2

1

1

0

1

1

1

5.5

4

Rozanov V.

0

0

1/2

*

1

1

1

0

1

1

5.5

5

Pavlov D.

0

1/2

0

0

*

1

1

1

1/2

1/2

4.5

6

Gertsyk R.

1

0

0

0

0

*

1

1

1/2

1

4.5

7

Seleznev A.

1/2

1/2

1

0

0

0

*

1/2

1

1

4.5

8

Ostrogsky V.

1/2

1

0

1

0

0

1/2

*

1/2

3.5

9

Favorsky D.

1/2

0

0

0

1/2

1/2

0

1/2

*

1/2

2.5

10

Tselikov N.

0

0

0

0

1/2

0

0

1/2

*

1.0

11

Bobrov

0.0(of 4)-retired


Neishtadt,Pak-Kniaz Myshkin shahmatnogo tsarstva,2007 10 page
database of games in PGN format moscow09.zip(4 games of 48)