Tournament in Moscow Chess Community- -20.1.1904

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Viakhirev A.

*

.

2

Veler V.

*

.

3

Ostrogsky V.

*

.

4

Liubimov B.

*

.

5

"Moiseev"

*

.

6

Bobrov P.

*

.

7

Pavlov D.

*

.

8

Bojarkov V.

*

.

9

Goncharov A.

*

.

10

Nazarovsky

*

.

11

Brenev

*

.

12

Vinogradov

*

.

13

Storozhenko

*

.

14

Strit

*

.

15

Sholtz A.

*

.

16

Yakob

*

.


Shahmatnoe Obozrenie 1-1904 30-31 page
database of games in PGN format moscow04.zip(1 games of 120???)