Tournament-gandikap- Moscow Autumn 1902

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Budberg A.

*

8.5

2

Ostrogsky V.

*

8.0

3

Storozhenko A.

*

8.0

4

Tikhomirov V.

*

8.0

5

Kalashnikov V.

*

7.5

6

*

.

7

Viakhirev V.

*

.

8

Goncharov A.

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

Tournament-gandikap- Moscow Autumn 1902(Secondary)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Shishkin N.

*

.

2

Genika L.

*

.

3

*

.

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.


Shahmatnoe obozrenie 52(10)-1902
database of games in PGN format moscob02.zip(1 games of 66)