Championship of Dnepropetrovsk- 1902

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Aksenov S.

**

.

2

Foniakov A.

**

.

3

Rebinin L.

**

.

4

Yantsen A.

**

.

5

Alter

**

.

6

Grindler

**

.

7

Dukhovetsky

**

.

8

Karpov

**

.

9

Kliucharev

**

.

10

Petrov

**

.

11

Soloviov

**

.

12

Filonenko

**

.

13

Fingergut

**

.

14

Shidlovsky

**

.

15

Epstein

**

.

16

Stefansky

**

.


Tvorchestvo shahmatistov Ukrainy,1982 20 page
Shahmatnoe Obozrenie 52(10)-1902
database of games in PGN format ch_dne02.zip(games of 240)