Championship of Odessa 1901

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

P

1

Aizenberg L.

*

18.5

2

Vladimirov V.

*

18.5

3

Zheludkov

*

18.5

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.

18

*

.

19

*

.

20

*

.

21

*

.

22

*

.


Kogan M. Chess history of USSR,1938 126 page
Tkachenko Shahmatnaya zhemchuzhina u morya,2013 12 page
database of games in PGN format ch_ode01.zip( games of 231)