4 Championship of Vologda- March-April 1899

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

1-2

Iziumov I.

*

.

1-2

Shvetsov M.

*

.

3

Rozhdestvensky A.

*

.

4

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.

9

*

.


Play-off: Iziumov I.-Shvetsov M. 1 1/2 1.5:0.5
64 5-1978 7 page,Shahmaty v SSSR 10-1977 27 page
database of games in PGN format ch_vol99.zip(games of 36)