Match Moscow-Leningrad(zheleznodorozhniki) 10:8 Leningrad 28-29.10.1928

Moscow

1 ROUND

2 ROUND

Leningrad

1 ROUND

2 ROUND

Noskov

1

1

Rokhlin Y.

0

0

Fridstein G.

0

0

Budo A.

1

1

Bogdasarian

0

1/2

Kagan M.

1

1/2

Baburin

1

0

Marach I.

0

1

Shtern

1

1/2

Vasiliev

0

1/2

Shubert

1

1

Dalmatov

0

0

Tarakanov

0

1

Kunitsyn

1

0

Kalinin

1

0

Kitaev

0

1

Panov V.

1/2

1/2

Bukharov

1/2

1/2Shakhmatnyj Listok 21-1928 348 page
database of games in PGN format molezh28.zip( games of 24)