Inter-city tournament of VUZ(Institute of higher education) Moscow 4-6.1929

Rk

Name

1

2

3

4

P

1

Leningrad

*

7.5

6.5

7

21.0

2

Moscow

2.5

*

7

9

18.5

3

Kharkov

3.5

3

*

5.5

12.0

4

Tashkent

3

1

4.5

**

8.5


Leningrad: Botvinnik M.,Ostrovsky-2(2),Alatortsev V.-2.5(3),Lisitsyn G.-2.5(3), Belchikov-3(3),Chekhover V.,Ravinsky G.,Budo A.
Tashkent: Vainshtein,Konstantinov-1.5(3),Sukhotsky-1.5(3)
Moscow: Poliak A.,Noskov,Kamyshov M.-3(3),Popov-2.5(3),
Kharkov: Teslenko,Bron-2(3),
64 2-1929 8 page
database of games in PGN format motevu29.zip(1 games of 60)