Cup Of Russia-4 14-24.4.Krasnodar 1998

   
1 Volkov,Sergey-Russia 2545 7.0 / 9
2 Ulibin,Mikhail-Russia 2575 6.5 / 9
3 Tseshkovsky,Vitaly-Russia 2510 6.5 / 9
4 Malaniuk,Vladimir P-Ukraine 2600 6.5 / 9
5 Minasian,Artashes-Armenia 2570 6.0 / 9
6 Aleksandrov,Aleksej-Belarus 2615 6.0 / 9
7 Fedorov,Alexei-Belarus 2595 6.0 / 9
8 Rustemov,Alexander-Russia 2575 6.0 / 9
9 Brodsky,Michail-Ukraine 2545 6.0 / 9
10 Kalugin,Sergei-Russia 2240 5.5 / 9
11 Ibragimov,Ildar-Russia 2590 5.5 / 9
12 Asrian,Karen-Armenia 2555 5.5 / 9
13 Poluljahov,Aleksandr-Russia 2505 5.5 / 9
14 Alavkin,Arseny 2440 5.5 / 9
15 Tregubov,Pavel V-Russia 2560 5.0 / 9
16 Salinnikov,Denis Y 2370 5.0 / 9
17 Vokarev,Sergey 2485 5.0 / 9
18 Lobzhanidze,Davit 2485 5.0 / 9
19 Zakharstov,Viacheslav V-Russia 2450 5.0 / 9
20 Kharitonov,Andrei Y-Russia 2585 5.0 / 9
21 Korneev,Oleg-Russia 2560 4.5 / 9
22 Beshukov,Sergei-Russia 2405 4.5 / 9
23 Galkin,Alexander-Russia 2565 4.5 / 9
24 Khurtsidze,Nino 2390 4.5 / 9
25 Gleizerov,Evgeny-Russia 2545 4.5 / 9
26 Skatchkov,Pavel 2415 4.5 / 9
27 Gelman,Alexander-Russia 2440 4.5 / 9
28 Averkin,Orest N-Russia 2430 4.5 / 9
29 Kobalija,Mihail-Russia 2500 4.5 / 9
30 Burmakin,Vladimir-Russia 2550 4.5 / 8
31 Mchedlishvili,Mikheil 2365 4.5 / 9
32 Zhenetl,Roman   4.5 / 9
33 Yandemirov,Valeri-Russia 2545 4.5 / 9
34 Stambulian,Arsen 2300 4.0 / 9
35 Khagurov,N 2245 4.0 / 9
36 Riazantsev,Alexander-Russia 2290 4.0 / 9
37 Baranov,Grigory   4.0 / 9
38 Maiorov,Oleg 2405 4.0 / 9
39 Bakhtadze,Giorgi 2390 3.5 / 8
40 Fomichenko,Eduard-Russia 2310 3.5 / 9
41 Dashko,Andrey 2295 3.5 / 9
42 Zangiev,Pavel 2315 3.5 / 9
43 Bondarev,B   3.5 / 9
44 Musalov,Ruslan   3.0 / 9
45 Vlasenko,Aleksey   3.0 / 9
46 Pravdiuk,VP 2385 3.0 / 9
47 Kopylov,Andrey   2.5 / 9
48 Batikiants,S 2195 2.5 / 8
49 Zhukov,Vadim A 2270 2.0 / 7
50 Kiseleva,Natalia 2320 2.0 / 8
51 Rakov,V 2240 1.0 / 8
52 Skorchenko,Dmitry 2255 0.0 / 5

Generated with ChessBase 8.0


64 5-1998 53 page
database of games in PGN format krasnd98.zip(228 games of 228)