International tournament Moscow(open) 1994

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format moscoa94.zip(260 games of 466)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Burmakin,Vladimir 2530 + 1/27 - 1/42 + /14 - 1/7 + 0/3 - 1/43 + 1/28 - 1/22 + 1/30 7.5 / 9
2 Najer,Evgeniy 2495 - 1/80 + 1/81 - 1/64 + /6 - 1/18 + /13 - 1/12 + /3 - 1/23 7.5 / 9
3 Lastin,Alexander 2335 - 1/90 + 1/36 - 1/4 + /16 - 1/1 + /15 - 1/13 - /2 + /5 7.0 / 9
4 Kobalia,Mihail 2410 + 1/60 - 1/52 + 0/3 - 1/49 + 1/55 - /9 + /5 - 1/36 + 1/19 7.0 / 9
5 Stripunsky,Alexander 2510 - 1/92 + 1/91 - /35 + 1/68 - /12 + /6 - /4 + 1/26 - /3 6.5 / 9
6 Yanvarjov,Igor 2410 + 1/93 - 1/79 + 1/54 - /2 + /9 - /5 + 1/42 - 0/30 + 1/22 6.5 / 9
7 Isupov,Vladimir 2300 - 1/59 + 1/84 - 1/63 + 0/1 - 1/52 + 1/14 - /22 + 0/23 - 1/50 6.5 / 9
8 Fominyh,Alexander 2515 - 1/62 + /29 - 1/56 + 0/35 - 1/71 + 1/53 - 0/23 + 1/57 - 1/18 6.5 / 9
9 Moskalenko,Viktor 2535 - 1/94 + /56 - 1/17 + 1/23 - /6 + /4 - 0/30 + /29 - 1/12 6.0 / 9
10 Mololkin,Victor   - 1/95 + 0/54 - 1/83 + 1/58 - 1/19 + 0/22 - 0/36 + 1/35 - 1/37 6.0 / 9
11 Vasiukov,Evgeni 2505 + 1/70 - 1/55   - /43 + /42 - /32 + 1/73 - /27 + 1/14 6.0 / 8
12 Utemov,Vladimir 2410 + 1/82 - 1/87 + 1/67 - /13 + /5 - 1/24 + 0/2 - /17 + 0/9 5.5 / 9
13 Donchenko,Anatoly G 2405 - 1/96 + 1/58 - 1/38 + /12 - 1/35 - /2 + 0/3 + /15 - 0/41 5.5 / 9
14 Turov,Maxim 2490 - 1/71 + 1/86 - /1 + /32 - 1/44 - 0/7 + 1/56 + /25 - 0/11 5.5 / 9
15 Panchenko,Alexandar G 2485 + 1/98 - 1/53 + /32 - /22 + 1/66 - /3 + /27 - /13 + 0/40 5.5 / 9
16 Vulfson,Vladimir 2430 + 1/75 - 1/97 + 1/49 - /3 + 0/24 - /47 + /20 - 1/28 + 0/27 5.5 / 9
17 Doroshkievich,Vladimir K 2410 + 1/99 - 1/85 + 0/9 - 1/51 + /27 - /20 + 1/47 + /12 - 0/25 5.5 / 9
18 Mochalov,Evgeny V 2450 + 1/100 - /50 + 1/37 - 1/45 + 0/2 - 0/42 + 1/70 - 1/21 + 0/8 5.5 / 9
19 Krivoshey,Sergei   + /45   + 1/88 - 1/33 + 0/10 - 1/65 + 1/24 + 1/31 - 0/4 5.5 / 8
20 Mitenkov,Alexey 2445 + 1/101 - /43 - 0/44   - 1/46 + /17 - /16 - 1/45 + 1/24 5.5 / 8
21 Nedobora,Mikhail 2460 - 1/103 + /72 - 1/29 + /44 - /32 + 0/30 - 1/76 + 0/18 - 1/102 5.5 / 9
22 Paronjan,Aleksandar 2315 - 1/104 + 1/57   + /15 - 1/26 - 1/10 + /7 + 0/1 - 0/6 5.0 / 8
23 Khomyakov,Vladimir 2340     + 1/65 - 0/9 + 1/70 - 1/35 + 1/8 - 1/7 + 0/2 5.0 / 7
24 Moizhess,Igor 2470 - 1/105 + 0/64 - 1/72 + 1/63 - 1/16 + 0/12 - 0/19 + 1/53 - 0/20 5.0 / 9
25 Gorelov,Sergey G 2505     + /51 - /74 + /38 - 1/52 + 1/32 - /14 + 1/17 5.0 / 7
26 Losev,Dmitry 2320   - 0/49 + 1/82 - 1/79 + 0/22 - 1/106 + 1/44 - 0/5 + 1/55 5.0 / 8
27 Asrian,Karen   - 0/1     + 1/31 - /17 + 1/39 - /15 + /11 - 1/16 4.5 / 7
28 Iskusnyh,Sergei 2425 - 1/83 + 0/63 - 1/80 + /62 - 1/50 + 1/29 - 0/1 + 0/16   4.5 / 8
29 Rychagov,Andrey 2295   - /8 + 0/21   + 1/62 - 0/28 + 1/43 - /9 + 1/54 4.0 / 7
30 Cherevatenko,Roman           + 1/45 - 1/21 + 1/9 + 1/6 - 0/1 4.0 / 5
31 Kochetkov,German 2295 + 0/52   + 1/89 - 0/27 + 1/49 - 1/51 + 1/37 - 0/19 + 0/36 4.0 / 8
32 Zakharov,Alexander V 2370   + 1/69 - /15 - /14 + /21 + /11 - 0/25 + /39   3.5 / 7
33 Gelman,Alexander 2420 - 0/58   - 1/59 + 0/19 - 1/72 + 1/84 - /57 + 0/50   3.5 / 7
34 Ivanov,Timur 2435 + /51   + /50 - /70 + /37 - /60 + /62 - /38   3.5 / 7
35 Petrakov,A     - 1/107 + /5 - 1/8 + 0/13 + 0/23 - /53 - 0/10   3.0 / 7
36 Sevostianov,Pavel     - 0/3       - 1/66 + 1/10 + 0/4 - 1/31 3.0 / 5
37 Ivakhin,Maxim     + /46 - 0/18   - /34 + 1/81 - 0/31 - 1/66 + 0/10 3.0 / 7
38 Nikitin,Aleksander S 2445   - 1/48 + 0/13   - /25 + /59 - /39 + /34   3.0 / 6
39 Belikov,Vladimir 2435 + 0/49     - 1/54 + 1/74 - 0/27 + /38 - /32   3.0 / 6
40 Shestakov,Sergei S 2320   + 0/67 - 0/58       - 1/86 + 1/60 - 1/15 3.0 / 5
41 Kosarev,Andrei M               - 1/79 - 1/42 + 1/13 3.0 / 3
42 Gorjatschkin,Wjatscheslaw 2440   + 0/1   + 1/87 - /11 + 1/18 - 0/6 + 0/41   2.5 / 6
43 Krasnov,Sergey 2325   + /20 - 1/46 + /11 - /53 + 0/1 - 0/29     2.5 / 6
44 Brylev,Igor 2290     + 1/20 - /21 + 0/14 - 1/54 - 0/26 + 0/51   2.5 / 6
45 Margoline,Boris 2385 - /19   - 1/108 + 0/18 - 0/30   - 1/59 + 0/20   2.5 / 6
46 Ivanov,Victor L 2385 + 1/109 - /37 + 0/43 - 1/67 + 0/20   + 0/60     2.5 / 6
47 Braslavsky,Aleksandr         + 1/61 - 1/68 + /16 - 0/17     2.5 / 4
48 Ulko,Jaroslav     + 0/38 - /71   - 0/59     + 1/89 - 1/51 2.5 / 5
49 Drozdov,Igor 2410 - 1/39 + 1/26 - 0/16 + 0/4 - 0/31         2.0 / 5
50 Frolov,Y 2320   + /18 - /34   + 0/28     - 1/33 + 0/7 2.0 / 5
51 Dubinsky,Roman   - /34   - /25 + 0/17   + 0/31   - 1/44 + 0/48 2.0 / 6
52 Dolinskij,Boris   - 1/31 + 0/4   - 1/73 + 0/7 + 0/25       2.0 / 5
53 Lebedev,Vasili 2255   + 0/15   + 1/85 + /43 - 0/8 + /35 - 0/24   2.0 / 6
54 Nikoliuk,Nikolay     - 1/10 - 0/6 + 0/39   + 0/44   - 1/88 - 0/29 2.0 / 6
55 Orlinkov,Maxim L     + 0/11   + 1/64 - 0/4 + 0/57   + 1/62 - 0/26 2.0 / 6
56 Granovski,Aleksandar 2285   - /9 + 0/8     - 1/85 - 0/14 + /75   2.0 / 5
57 Shinkevich,Vitaly     - 0/22     + /65 - 1/55 + /33 - 0/8   2.0 / 5
58 Konotop,V   + 1/33 - 0/13 + 1/40 - 0/10           2.0 / 4
59 Zaitsev,Igor A 2430 + 0/7   + 0/33   + 1/48 - /38 + 0/45     1.5 / 5
60 Zakharov,Valentin M 2340 - 0/4         + /34 - 1/46 - 0/40   1.5 / 4
61 Gasthofer,Viktor 2325       - 0/47     + 1/78 - /73   1.5 / 3
62 Vlassov,Nikolai 2390 + 0/8     - /28 - 0/29   - /34 - 0/55   1.0 / 5
63 Minsky,A     - 1/28 + 0/7 - 0/24           1.0 / 3
64 Rapoport,Igor 2225   - 1/24 + 0/2 - 0/55           1.0 / 3
65 Sretenskij,Nikolai V     + /77 - 0/23   - /57 + 0/19       1.0 / 4
66 Enhbat,Tegshsuren 2300       + 1/76 - 0/15 + 0/36   + 0/37   1.0 / 4
67 Akopian,Artak 2095   - 1/40 - 0/12 + 0/46           1.0 / 3
68 Vorobiov,Evgeny E       + 1/77 - 0/5 + 0/47         1.0 / 3
69 Naumkin,Igor 2455 + 1/89 - 0/32               1.0 / 2
70 Volodin,Viktor 2370 - 0/11     + /34 - 0/23   - 0/18     0.5 / 4
71 Kuznetsov,Victor N   + 0/14   + /48   + 0/8         0.5 / 3
72 Bitman,Alexander R 2205   - /21 + 0/24   + 0/33         0.5 / 3
73 Arkhipov,Sergey 2530       + 0/52     - 0/11 + /61   0.5 / 3
74 Abashev,Alex         + /25 - 0/39         0.5 / 2
75 Zhurina,Elizaveta   - 0/16             - /56   0.5 / 2
76 Gulkov,Igor A         - 0/66   - /78 + 0/21     0.5 / 3
77 Larskij,Mikhail     - /65 - 0/68             0.5 / 2
78 Tkebuchava,Gocha 2360           + /76 - 0/61     0.5 / 2
79 Loskutov,Oleg     + 0/6   + 0/26     + 0/41     0.0 / 3
80 Dorofeev,Ivan   + 0/2   + 0/28             0.0 / 2
81 Chukhrova,Natalia 2075   - 0/2       - 0/37       0.0 / 2
82 Iljushin,Alexei   - 0/12   - 0/26             0.0 / 2
83 Driamin,Dmitrij   + 0/28   + 0/10             0.0 / 2
84 Mikhailov,Vladimir 2365   - 0/7       - 0/33       0.0 / 2
85 Pirozhkov,Alexandr     + 0/17   - 0/53   + 0/56       0.0 / 3
86 Smirnov,Valerij 2305   - 0/14         + 0/40     0.0 / 2
87 Petrov,A     + 0/12   - 0/42           0.0 / 2
88 Mukhaev,Aleksander       - 0/19         + 0/54   0.0 / 2
89 Grebennikov,Nikolai A   - 0/69   - 0/31         - 0/48   0.0 / 3
90 Izotov,Vladimir   + 0/3                 0.0 / 1
91 Kostenko,Igor 2290   - 0/5               0.0 / 1
92 Vshivkov,Konstantin   + 0/5                 0.0 / 1
93 Ivannikov,Oleg 2210 - 0/6                 0.0 / 1
94 Bakharev,V   + 0/9                 0.0 / 1
95 Zudov,M   + 0/10                 0.0 / 1
96 Ermenkov,Evgenij 2475 + 0/13                 0.0 / 1
97 Bezgodova,Svetlana 2040   + 0/16               0.0 / 1
98 Glagolev,BA   - 0/15                 0.0 / 1
99 Korneev,Oleg 2500 - 0/17                 0.0 / 1
100 Krits,Leonid   - 0/18                 0.0 / 1
101 Guk,Irina   - 0/20                 0.0 / 1
102 Krasenkova,Ilena 2230                 + 0/21 0.0 / 1
103 Grischuk,Alexander   + 0/21                 0.0 / 1
104 Lobodanov,Dmitri   + 0/22                 0.0 / 1
105 Gorshenina,Svetlana   + 0/24                 0.0 / 1
106 Lukjanenko,Evgeny             + 0/26       0.0 / 1
107 Jakovenko,P     + 0/35               0.0 / 1
108 Agafonova       + 0/45             0.0 / 1
109 Sazonova,Elena 2190 - 0/46                 0.0 / 1