International tournament Rostov-on-Don(open) 1993

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format rostoo93.zip(225 games of 225)
1 Savchenko,Stanislav 2535 7.0 / 9
2 Anastasian,Ashot 2470 6.5 / 9
3 Ionov,Sergey 2500 6.5 / 9
4 Krasenkow,Michal 2560 6.5 / 9
5 Dreev,Alexey 2560 6.5 / 9
6 Tseshkovsky,Vitaly 2540 6.5 / 9
7 Matveeva,Svetlana 2395 6.0 / 9
8 Akopian,Vladimir 2615 6.0 / 9
9 Moskalenko,Viktor 2555 6.0 / 9
10 Magerramov,Elmar 2565 5.5 / 9
11 Sveshnikov,Evgeny 2555 5.5 / 9
12 Dvoirys,Semen I 2565 5.5 / 9
13 Lerner,Konstantin Z 2530 5.5 / 9
14 Svidler,Peter 2490 5.0 / 9
15 Kharlov,Andrei 2570 5.0 / 9
16 Brodsky,Michail 2520 5.0 / 9
17 Petrushin,Alexander I 2400 5.0 / 9
18 Poluljahov,Aleksandr 2515 5.0 / 9
19 Zvjaginsev,Vadim 2445 5.0 / 9
20 Khlian,E   5.0 / 9
21 Yakovich,Yuri 2510 4.5 / 9
22 Galliamova,Alisa 2445 4.5 / 9
23 Panchenko,Alexander N 2460 4.5 / 9
24 Stripunsky,Alexander 2470 4.5 / 9
25 Lukin,Andrei M 2445 4.5 / 9
26 Novik,Maxim 2430 4.5 / 9
27 Yemelin,Vasily 2345 4.5 / 9
28 Raetsky,Alexander 2465 4.0 / 9
29 Tregubov,Pavel V 2445 4.0 / 9
30 Alterman,Boris 2600 4.0 / 9
31 Sherbakov,Ruslan 2570 4.0 / 9
32 Kuzmin,Gennadi P 2525 4.0 / 9
33 Spivak,I   4.0 / 9
34 Turov,A   4.0 / 9
35 Doroshkievich,Vladimir K 2425 3.5 / 9
36 Sepp,Olav 2390 3.5 / 9
37 Nalbandian,Tigran 2405 3.5 / 9
38 Shevelevich,E   3.5 / 9
39 Namgilov,Sogto 2440 3.5 / 9
40 Aseev,Konstantin N 2515 3.5 / 9
41 Osnos,Viatcheslav 2440 3.5 / 9
42 Piskov,Yury 2520 3.5 / 9
43 Galkin,Alexander   3.5 / 9
44 Filipenko,Alexander V 2395 3.5 / 9
45 Zakharov,Alexander V 2355 3.5 / 9
46 Kovalevskaya,Ekaterina 2270 3.0 / 9
47 Kulish,Irina 2170 3.0 / 9
48 Belov,Igor 2440 2.5 / 9
49 Yagupov,Igor 2415 2.5 / 9
50 Shumiakina,Tatiana 2305 1.5 / 9