International tournament Moscow(open) 1991

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format moscoe91.zip(146 games of 200)
1 Naumkin,Igor 2505 5.5 / 8
2 Savon,Vladimir A 2465 5.5 / 8
3 Dreev,Alexey 2625 5.0 / 8
4 Nikitin,Aleksander S 2405 5.0 / 8
5 Kharitonov,Andrei Y 2490 5.0 / 7
6 Kholmov,Ratmir D 2445 5.0 / 8
7 Kramnik,Vladimir 2480 5.0 / 6
8 Vaganian,Rafael A 2585 5.0 / 6
9 Utemov,Vladimir 2425 5.0 / 6
10 Galdunts,Sergey 2470 4.5 / 8
11 Kuzmin,Gennadi P 2535 4.5 / 6
12 Tal,Mihail 2565 4.5 / 8
13 Dragomarezkij,Evgeni 2455 4.0 / 8
14 Zlotnikov,Mikhail 2330 4.0 / 7
15 Grabuzov,Sergei   4.0 / 6
16 Vasiukov,Evgeni 2500 4.0 / 6
17 Krasenkow,Michal 2570 4.0 / 6
18 Razuvaev,Yuri S 2585 4.0 / 6
19 Donchenko,Anatoly G 2360 3.5 / 7
20 Kremenietsky,Anatoly M 2390 3.5 / 8
21 Zakharov,Alexander V 2380 3.5 / 7
22 Korjabkin,A   3.5 / 6
23 Bebchuk,Evgeni 2335 3.0 / 7
24 Narodizki,E   3.0 / 8
25 Mackensy,Thomas   3.0 / 6
26 Gusev,Yuri S 2360 3.0 / 6
27 Zudov,M   3.0 / 7
28 Mesropov,Konstantin   2.5 / 5
29 Kulikov,V   2.5 / 5
30 Umanskaya,Irina 2235 2.0 / 6
31 Jung,Karl Otto 2210 2.0 / 6
32 Otman,Viktor   2.0 / 5
33 Gorbatow,Alexej 2235 2.0 / 4
34 Ull,H   2.0 / 6
35 Saburova,T 2040 2.0 / 4
36 Arkhangelsky,Boris   1.5 / 6
37 Mukhametov,Eldar 2390 1.5 / 4
38 Frumson,Yury   1.5 / 5
39 Sericano,Claudio 2305 1.5 / 5
40 Yanvarjov,Igor 2395 1.5 / 3
41 Kummerow,Heiko 2270 1.5 / 4
42 Beckmann,Klaus 2255 1.5 / 3
43 Stewart,Neil   1.5 / 3
44 Khorras,M   1.0 / 5
45 Rukhlik,K   1.0 / 4
46 Krasenkova,Ilena   1.0 / 3
47 Baumgartner,Heinz 2345 1.0 / 5
48 Eidemueller,Markus   0.5 / 4
49 Hackstein,G   0.0 / 5
50 Frenzel,Klaus Dieter   0.0 / 4