International tournament Moscow(open) 1991

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format moscod91.zip(111 games of 278)
2 Brodsky,Michail 2415 8.0 / 9
1 Magerramov,Elmar 2560 6.5 / 9
4 Ivanov,V 2360 6.5 / 9
8 Shabanov,Yuri 2425 6.5 / 9
3 Petrushin,Alexander I 2360 5.5 / 8
5 Maljutin,Evgeni 2435 5.0 / 8
6 Zvjaginsev,Vadim 2400 5.0 / 8
7 Totsky,Leonid 2440 5.0 / 7
9 Mitenkov,Alexey 2400 4.0 / 6
10 Savon,Vladimir A 2460 4.0 / 5
11 Obukhov,Alexander 2265 3.5 / 7
12 Guliev,Sarhan 2375 3.5 / 5
13 Stripunsky,Alexander 2360 3.5 / 6
14 Dragomarezkij,Evgeni 2445 3.0 / 7
15 Bukhtin,Vladimir S 2300 3.0 / 5
16 Zarubin,Pavel 2435 3.0 / 5
17 Dmitriev,Igor 2265 3.0 / 5
18 Goldin,Vladimir M 2330 2.5 / 5
19 Lempert,Igor 2440 2.5 / 6
20 Zakharevich,Igor 2335 2.5 / 4
21 Gavrilov,Alexei 2370 2.5 / 4
22 Petrakov,A   2.0 / 5
23 Agamaliev,Djamil 2305 2.0 / 4
24 Anokhin,Vladimir 2350 2.0 / 4
25 Shmuter,Leonid 2450 2.0 / 4
26 Utemov,Vladimir 2435 2.0 / 3
27 Donchenko,Anatoly G 2370 1.5 / 4
28 Dokutchaev,Aleksander 2325 1.5 / 4
29 Golod,Vitali 2310 1.5 / 4
30 Mishuchkov,Nikolai M 2405 1.5 / 3
31 Notkin,Maksim 2315 1.5 / 4
32 Drozdov,Igor 2350 1.0 / 3
33 Muratov,Vladimir A 2415 1.0 / 3
34 Katishonok,Igor 2240 0.5 / 4
35 Hramtsov,A 2275 0.5 / 3
36 Rodin,Mihail 2360 0.5 / 3
37 Ageichenko,Genadi A 2340 0.5 / 1
38 Shvedchikov,Anatoli I 2360 0.5 / 2
39 Reprintsev,Alexander 2325 0.5 / 2
40 Pestov,Sergei M 2300 0.5 / 2
41 Daniliuk,Sergey   0.5 / 1
42 Kruglov,V   0.5 / 1
43 Barskij,Vladimir 2325 0.5 / 1
44 Arbakov,Valentin 2450 0.5 / 1
45 Zakharov,Alexander V 2380 0.5 / 1
46 Benua,M 2235 0.5 / 1
47 Odeev,Handszar 2365 0.0 / 3
48 Mishin,A   0.0 / 2
49 Milov,Vadim 2365 0.0 / 2
50 Pushkov,Nikolai   0.0 / 2
51 Granovski,Aleksandar 2340 0.0 / 1
52 Kaganski,Mihail 2275 0.0 / 1
53 Purgin,Nikolaj 2350 0.0 / 1
54 Tataev,Manach 2320 0.0 / 1
55 Verdihanov,Vladislav   0.0 / 1
56 Pavlenko,Oleg 2345 0.0 / 1
57 Dranov,Aleksandar 2340 0.0 / 1
58 Maksimov,O   0.0 / 1
59 Vedera,Y   0.0 / 1
60 Manakova,Maria 2095 0.0 / 1
61 Tsarev,V 2300 0.0 / 1
62 Samoliuk,Igor   0.0 / 1
63 Pantaleoni,Claudio 2245 0.0 / 1