International tournament Cheliabinsk-D(open) 1991

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format chelid91.zip(54 games of 224)
1 Sveshnikov,Evgeny 2510 5.0 / 7
2 Tunik,Gennady 2445 4.5 / 7
3 Kharlov,Andrei 2450 4.5 / 5
4 Yuferov,Sergey N 2395 4.0 / 5
5 Osipov,Vladimir   3.5 / 5
6 Anikaev,Yuri N 2415 2.5 / 3
7 Brodsky,Michail 2310 2.0 / 3
8 Kantsler,Boris 2430 2.0 / 2
9 Dzuban,Oleg I 2440 2.0 / 2
10 Pugachov,Alexey   1.5 / 3
11 Drozdov,Igor 2360 1.5 / 2
12 Karpeshov,Oleg 2295 1.5 / 2
13 Shtyrenkov,Veniamen 2415 1.5 / 2
14 Glianietz,Alexander R   1.0 / 3
15 Fedorov,Vladislav 2395 1.0 / 1
16 Lukovnikov,A 2305 1.0 / 2
17 Filipov,Filip   1.0 / 1
18 Ivanov,Vladimir Ivanovich   1.0 / 1
19 Nevostrujev,Vladimir   1.0 / 1
20 Shumiakina,Tatiana 2290 1.0 / 1
21 Zhuravliov,Valerij 2485 1.0 / 1
22 Raetsky,Alexander 2400 1.0 / 1
23 Agaev,Hassan   1.0 / 1
24 Prohorov,Vladimir 2230 1.0 / 1
25 Talla,Vladimir 2290 1.0 / 1
26 Hopeoria,Zaza   0.5 / 3
27 Veremeichik,Vladimir 2300 0.5 / 1
28 Peregudov,Nickolai   0.5 / 1
29 Anapolsky,Sergey   0.5 / 1
30 Pedersen,Steffen 2280 0.5 / 1
31 Kozirev,Alexander 2325 0.5 / 1
32 Tolstikh,Nikolay 2310 0.5 / 1
33 Nenashev,Alexander 2415 0.5 / 2
34 Varavin,Viktor 2440 0.5 / 2
35 Djachkov,Sergej 2215 0.5 / 1
36 Mukhametov,Eldar 2390 0.5 / 1
37 Gabdrakhmanov,Rafail   0.5 / 1
38 Stepanov,Pavel 2345 0.0 / 2
39 Beshukov,Sergei 2305 0.0 / 1
40 Semenov,A 2355 0.0 / 1
41 Iskusnyh,Sergei   0.0 / 1
42 Gofman,Alex   0.0 / 1
43 Isupov,Vladimir 2235 0.0 / 1
44 Bazhin,L   0.0 / 1
45 Noskov,Anatolij 2275 0.0 / 1
46 Matros,Alexander   0.0 / 1
47 Badjarani,Ilgar   0.0 / 1
48 Guliev,Sarhan   0.0 / 1
49 Balaian   0.0 / 1
50 Stepovaia Dianchenko,Tatiana 2295 0.0 / 1
51 Zaitseva,Ludmila G 2325 0.0 / 1
52 Kolomensky,V   0.0 / 1
53 Petrushin,Alexander I 2360 0.0 / 1
54 Proskuriakov   0.0 / 1
55 Leonov,A   0.0 / 1
56 Poliakov,V   0.0 / 1
57 Salikbaev   0.0 / 1
58 Belov,Igor 2440 0.0 / 1
59 Shurmanov,A   0.0 / 1
60 Sokolov,Sergey M 2370 0.0 / 1
61 Fer,S   0.0 / 1
62 Totsky,Leonid   0.0 / 1
63 Grigoriev,Nikolay   0.0 / 1
64 Yasinsky,V   0.0 / 1
65 Rodin,Mihail 2355 0.0 / 1