Tournament of Second World War veterans- Moscow November 1989(swiss-9 rounds,46 participants)

Rk

Name

P

1

Gusev Y.

7.0

2

Kopylov N.

6.5

3

Matskevich A.

6.5

4

Zhokhovitsky S.

6.0

5

Orlov

6.0

6

Goldin V.

6.0

7

Knyshenko

6.0

8

Chebotarev

6.0

9

Yankov-Bulgaria

6.0

10

Chistiakov A.

5.5

11

Khasin A.

5.5


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 316 page
database of games in PGN format moscoc89.zip( games of 207)