Semifinal of championship of Russia Ekaterinburg 1996

1 Varavin,Viktor 2515 8.5 / 10
2 Ovetchkin,Roman 2385 7.0 / 10
3 Yandemirov,Valeri 2430 7.0 / 10
4 Shtanchaev,A   7.0 / 10
5 Vokarev,Sergey   7.0 / 10
6 Kalegin,Evgenij 2495 7.0 / 10
7 Akhmetov,Artiom   6.5 / 10
8 Akhmadeev,Vadim 2425 6.5 / 10
9 Serafimov,D   6.5 / 10
10 Fokin,Sergey 2370 6.5 / 10
11 Filipenko,Alexander V 2425 6.0 / 10
12 Volkov,Sergey 2460 6.0 / 10
13 Shinkevich,Vitaly 2360 6.0 / 10
14 Jarovik,Y   6.0 / 10
15 Chuprov,Dmitry 2460 6.0 / 10
16 Totsky,Leonid 2430 6.0 / 10
17 Kozirev,Alexander 2370 5.5 / 10
18 Chernitsin,Ivan   5.5 / 10
19 Khamatgaleev,Alexej   5.5 / 10
20 Mirovshchikov,Sergey   5.5 / 10
21 Alavkin,Arseny 2290 5.5 / 10
22 Ragozin,Evgeni 2475 5.5 / 10
23 Grebenkin,Vladimir   5.5 / 10
24 Glianietz,Alexander R 2385 5.5 / 10
25 Zaichko,Andrey   5.5 / 10
26 Goriatchkin,Jouri 2390 5.0 / 10
27 Skatchkov,Pavel 2295 5.0 / 10
28 Fedoseev,Vladimir   5.0 / 10
29 Kuzuev,Danil   5.0 / 10
30 Ovchinikova,Julia 2230 5.0 / 10
31 Guskov,Yuri Petrovich   5.0 / 10
32 Fradkin,Boris 2365 5.0 / 10
33 Kolomensky,Vladimir   5.0 / 10
34 Motylev,Alexander 2280 5.0 / 10
35 Isakov,Dmitrij   5.0 / 10
36 Dremin,D   4.5 / 10
37 Pozin,Sergey 2330 4.5 / 10
38 Andreev,Viktor   4.5 / 10
39 Komolov,B   4.5 / 10
40 Avdeenko,Vladimir   4.5 / 9
41 Ivanov,Alexander V 2280 4.5 / 10
42 Berezovics,Alexander 2355 4.0 / 10
43 Konnov,Oleg   4.0 / 10
44 Beltugov,E 2245 4.0 / 10
45 Yuferev,Oleg   4.0 / 10
46 Scherbin,D   4.0 / 9
47 Kazakov,Peter   3.5 / 10
48 Sviridov,Alexander   3.5 / 9
49 Davydov,Sergey P   3.5 / 10
50 Savchuk,Vladimir   3.5 / 10
51 Kobelev,Andrei 2390 3.0 / 10
52 Soloviov,Mikhail   3.0 / 9
53 Ignatenko,Viktor   2.5 / 9
54 Muraviov,S   2.5 / 9
55 Markov,Alexander 2220 2.0 / 9
56 Reutova,Lyudmila 2115 2.0 / 9
57 Raspopin,A   1.0 / 9
58 Nedvetskiy,Sergei   0.0 / 3

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format sf_eka96.zip(282 game of 282)