Semifinal of championship of Russia Novosibirsk 1995

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Nevostrujev,Vladimir 2425 - 1/26 + 1/27 - 1/5 + /8 + 0/3 - 1/16 - /2 + /7 - 1/4 6.5 / 9
2 Iskusnyh,Sergei 2425 - /17 + 1/28 - 1/25 + 1/4 - /5   + /1 + 1/8 - /7 6.0 / 8
3 Filippov,Valerij 2455 - 1/29 + 1/30 - 1/7 + 1/6 - 1/1       - 1/5 6.0 / 6
4 Ivanov,Timur 2425 + 1/31 - 1/16 + /8 - 0/2 + 1/21 - 1/14 + 1/10   + 0/1 5.5 / 8
5 Khasin,Alexander 2480 + 1/32 - /10 + 0/1 - 1/22 + /2 - 1/11 + 0/7 - 1/12 + 0/3 5.0 / 9
6 Kron,Valentin 2430 + 1/34 - 1/23 + 1/21 - 0/3 + /11 - 0/10 + /16 - 1/33 + 0/13 5.0 / 9
7 Erykalov,A 2275     + 0/3 - 1/18 - 1/9 + /8 - 1/5 - /1 + /2 4.5 / 7
8 Kiriakov,Petr 2480 - 1/35 + 1/24 - /4 - /1 + 1/12 - /7   - 0/2 + 0/11 4.5 / 8
9 Purtov,Andrei 2385     + 1/23 - 1/24 + 0/7 - 1/22 + 0/12 - 1/36 + /10 4.5 / 7
10 Beketov,P     + /5   + /19   + 1/6 - 0/4 + /13 - /9 3.0 / 6
11 Chigvintsev,Andrei 2300         - /6 + 0/5 - 1/37 + /15 - 1/8 3.0 / 5
12 Baev,Aleksander 2345         - 0/8 + 1/38 - 1/9 + 0/5 - /15 2.5 / 5
13 Permiakov,Vladimir 2330             + 1/14 - /10 - 1/6 2.5 / 3
14 Suvorov,S           - 1/25 + 0/4 - 0/13     1.0 / 3
15 Garagulya,Konstantin                 - /11 + /12 1.0 / 2
16 Sizykh,Vladimir     + 0/4       + 0/1 - /6     0.5 / 3
17 Kopylov,Andrey   + /2                 0.5 / 1
18 Malysev,Vasilij 2380     - /20 + 0/7           0.5 / 2
19 Vekshenkov,Nikolai 2375       - /10           0.5 / 1
20 Mokriak,Andrey       + /18             0.5 / 1
21 Schipkov,Boris 2320     - 0/6   - 0/4         0.0 / 2
22 Remizov,Juri 2155       + 0/5   + 0/9       0.0 / 2
23 Potkin,Alexey V     + 0/6 - 0/9             0.0 / 2
24 Nebolsin,Valery     - 0/8   + 0/9           0.0 / 2
25 Frolov,Denis 2355     + 0/2   + 0/14         0.0 / 2
26 Klepikov,Alexander   + 0/1                 0.0 / 1
27 Roppel,Konstantin     - 0/1               0.0 / 1
28 Leontiev,Sergey     - 0/2               0.0 / 1
29 Ivanets,Vladimir   + 0/3                 0.0 / 1
30 Lauts,V     - 0/3               0.0 / 1
31 Koniukhov,V   - 0/4                 0.0 / 1
32 Ermakov,N   - 0/5                 0.0 / 1
33 Osipov,Vladimir                 + 0/6   0.0 / 1
34 Ivanov,Leonid   - 0/6                 0.0 / 1
35 Egorov,Z   + 0/8                 0.0 / 1
36 Sambuev,Bator                 + 0/9   0.0 / 1
37 Pres,Grigorij 2310             + 0/11     0.0 / 1
38 Afanasiev,Vadim             - 0/12       0.0 / 1

Generated with ChessBase 8.0


Shahmaty v Rossii 3-1995 1p
database of games in PGN format sf_nov95.zip(63 games of 171)