Championship of USSR(juniors) Alma-Ata 1991(11 rounds)

Generated with ChessBase 8.0

1 Aleksandrov,Aleksej 2370 9.0
2 Danielian,Oganes   8.0
3 Rublevsky,Sergei   7.5
4 Andrienko,Anatoly   7.5
5 Anapolsky,Sergey   7.5
6 Onischuk,Alexander 2340 7.5
7 Kiriakov,Petr   7.0
8 Orlov,Vassily 2245 7.0
9 Fridman,Daniel   7.0
10 Appolonov,Sergei   7.0
11 Odesskij,Ilia   7.0
12 Nalbandian,Tigran   7.0
13 Berzinsh,Roland   6.5
14 Kotsur,Pavel   6.5
15 Rogozenko,Dorian 2315 6.5
16 Haburdzania,N   6.5
17 Shariyazdanov,Andrey   6.5
18 Agamaliev,Djamil 2335 6.0
19 Gershenson,Evgenij   6.0
20 Zvjaginsev,Vadim 2405 6.0
21 Lugovoi,Aleksei   6.0
22 Naer,B   6.0
23 Svidler,Peter 2480 6.0
24 Timchenko,Vladislav   6.0
25 Tkachiev,Vladislav   6.0
26 Feigin,M   6.0
27 Yemelin,Vasily 2385 5.5
28 Kalinichenko,Yury   5.5
29 Makarjev,Ilja   5.5
30 Minasian,Ara   5.5
31 Roizen,M   5.5
32 Romanov,Oleg   5.5
33 Barchuk,R   5.0
34 Vanin,Sergei   5.0
35 Volkov,Sergey   5.0
36 Kashashvili,K   5.0
37 Mokriak,Andrey   5.0
38 Protsenko,R   5.0
39 Sutovsky,Emil 2230 5.0
40 Chekaev,Alexander   5.0
41 Igriashvili,Zurab   4.5
42 Mirumian,Vigen   4.5
43 Seferian,N   4.5
44 Shulman,Yuri   4.5
45 Irzhanov,Ruslan   4.0
46 Dzhumaev,Marat   4.0
47 Kasimdzhanov,Rustam   4.0
48 Novgorodskij,Vladimir   4.0
49 Ovetchkin,Roman   4.0
59 Osmanbekov,T   4.0
51 Tikzhanov,E   4.0
52 Avrukh,Boris   3.5
53 Akhundov,R   3.5
54 Cherkasov,S   2.5
55 Auzinsh,A   2.5

database of games in PGN format ch_jun91.zip(124 games of 297)

URS Chess Championship(juniors under 14) Leningrad 1991

Generated with ChessBase 8.0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
1 Ovsejevitsch,Sergei + 1/14 - 1/28 + ?/2 - 1/18 + 1/12 - 1/6 + 1/15 + 0/4 - 1/5 7.5 / 9
2 Bursin,Igor - 1/33 + 1/7 - ?/1 + 1/17 - 0/23 + ?/5 - 1/27 + ?/3 - 1/4 6.5 / 9
3 Bastrakov,Aleksey + ?/16 - 0/5 + 1/33 - 1/31 + ?/19 - 1/9 + 1/8 - ?/2 + 1/7 6.5 / 9
4 Morozevich,Alexander - 1/35 + 0/8 + 1/37 - ?/5 + 1/14 - 1/18 + 1/13 - 1/1 + 0/2 6.5 / 9
5 Gevorgyan,Karen - 0/7 + 1/3 - 1/26 + ?/4 - 1/29 - ?/2 + 1/12 - 1/6 + 0/1 6.0 / 9
6 Movsesian,Sergei - 1/26 - ?/31 + 1/19 - ?/13 + 1/9 + 0/1 - 1/23 + 0/5 - 1/12 6.0 / 9
7 Annus,Taavi + 1/5 - 0/2 + 1/14 - ?/8 + 0/18 - 1/21 + 1/29 - 1/15 - 0/3 5.5 / 9
8 Baklan,Vladimir - 1/25 - 1/4 + 0/12 + ?/7 - 1/17 + 1/23 - 0/3 + ?/16 - ?/9 5.5 / 9
9 Prokopchuk,Evgeny - 1/24 - 0/12 + 1/34 + 1/10 - 0/6 + 0/3 - 1/28 + 1/23 + ?/8 5.5 / 9
10 Najer,Evgeniy + 0/12 - 1/33 + 1/30 - 0/9 + 1/20 - 0/13 + ?/19 - 1/29 + 1/15 5.5 / 9
11 Kacheishvili,Giorgi + 0/13 - 0/30 + 1/38 - 0/14 - 1/37 + ?/24 - 1/20 + 1/17 + 1/18 5.5 / 9
12 Sutovsky,Emil - 1/10 + 1/9 - 1/8 + 1/23 - 0/1 + 0/15 - 0/5 + 1/24 + 0/6 5.0 / 9
13 Mirumian,Vigen - 1/11 - ?/19 + 1/20 + ?/6 - 0/15 + 1/10 - 0/4 - ?/18 + ?/16 5.0 / 9
14 Krakops,Maris - 0/1 + 1/24 - 0/7 + 1/11 - 0/4 + ?/25 - 1/32 - ?/19 + 1/23 5.0 / 9
15 Amonatov,Farrukh - 0/17 + 1/36 - 1/25 + 1/27 + 1/13 - 1/12 - 0/1 + 0/7 - 0/10 5.0 / 9
16 Lychak,Alexander - ?/3 + 0/26 - 1/36 + 0/29 - 1/28 + 1/17 + ?/18 - ?/8 - ?/13 5.0 / 9
17 Zulfugarov + 1/15 - 1/32 + ?/18 - 0/2 + 0/8 - 0/16 + 1/21 - 0/11 + 1/30 4.5 / 9
18 Iordachescu,Viorel - 1/38 + 1/29 - ?/17 + 0/1 - 1/7 + 0/4 - ?/16 + ?/13 - 0/11 4.5 / 9
19 Luckans,Arnolds - 1/36 + ?/13 - 0/6 + 1/32 - ?/3 + 0/27 - ?/10 + ?/14 - ?/20 4.5 / 9
20 Dundua,Victor + 0/34 + 1/35 - 0/13 + 1/25 - 0/10 - 1/31 + 0/11 - 1/26 + ?/19 4.5 / 9
21 Petrov - 0/23 + 0/25 - 1/22 + 1/24 - ?/26 + 0/7 - 0/17 + 1/37 - 1/28 4.5 / 9
22 Lezhava + 0/28 - 0/37 + 0/21 - 1/35 + 0/30 - ?/36 - 1/38 + 1/34 - 1/32 4.5 / 9
23 Geidarli + 1/21 - 1/34 + 1/31 - 0/12 + 1/2 - 0/8 + 0/6 - 0/9 - 0/14 4.0 / 9
24 Pai + 0/9 - 0/14 + 1/35 - 0/21 + 1/33 - ?/11 + 1/30 - 0/12 + ?/25 4.0 / 9
25 Orlov,Andrey + 0/8 - 1/21 + 0/15 - 0/20 + 1/35 - ?/14 + ?/26 + ?/28 - ?/24 4.0 / 9
26 Rakhimov + 0/6 - 1/16 + 0/5 - 1/38 + ?/21 + 0/29 - ?/25 + 0/20 - 1/35 4.0 / 9
27 Potkin,Alexey + 0/31 + 1/38 - 1/28 - 0/15 + 1/34 - 1/19 + 0/2     4.0 / 7
28 Terekhov,Andrey - 1/22 + 0/1 + 0/27 - 1/30 + 0/16 - 1/34 + 0/9 - ?/25 + 0/21 3.5 / 9
29 Shaplyko,Andrej + 1/30 - 0/18 + ?/32 - 1/16 + 0/5 - 1/26 - 0/7 + 0/10 - 0/31 3.5 / 9
30 Saveljev,Vladislav - 0/29 + 1/11 - 0/10 + 0/28 - 1/22 + ?/32 - 0/24 + 1/31 - 0/17 3.5 / 9
31 Chernuschevich,Alexei - 1/27 + ?/6 - 0/23 + 0/3 - ?/32 + 0/20 + ?/36 - 0/30 + 1/29 3.5 / 9
32 Sluckers,D - 1/37 + 0/17 - ?/29 - 0/19 + ?/31 - ?/30 + 0/14 - 1/33 + 0/22 3.5 / 9
33 Piip,Tarvo + 0/2 + 0/10 - 0/3 + 1/36 - 0/24 + 1/37 - ?/34 + 0/32 - 1/38 3.5 / 9
34 Kliukin - 1/20 + 0/23 - 0/9 + 1/37 - 0/27 + 0/28 + ?/33 - 0/22 - 1/36 3.5 / 9
35 Turpanov,Milan + 0/4 - 0/20 - 0/24 + 0/22 - 0/25 + 1/38 - ?/37 + 1/36 + 0/26 2.5 / 9
36 Zakaraia + 0/19 - 0/15 + 0/16 - 0/33 + 1/38 + ?/22 - ?/31 - 0/35 + 0/34 2.0 / 9
37 Nepesov + 0/32 + 1/22 - 0/4 - 0/34 + 0/11 - 0/33 + ?/35 - 0/21   1.5 / 8
38 Dzhumaniyazov st + 0/18 - 0/27 - 0/11 + 0/26 - 0/36 - 0/35 + 0/22   + 0/33 0.0 / 8

database of games in PGN format ch_ju191.zip(169 games of 169)

URS Chess Championship(juniors under 12) Leningrad 1991

Generated with ChessBase 8.0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points
1 Rychagov,Andrey + 1/2 - 1/5 + 1/16 - 1/9 + 0/3 - 1/17 + 0/4 - 1/13 + 1/8 7.0 / 9
2 Galkin,Alexander - 0/1 + 1/21 - 1/14 + 1/4 + 1/9 - ?/3 + 1/5 - ?/8 - ?/6 6.5 / 9
3 Matikozian,Andranik - ?/8 + 1/23 - 1/12 + ?/20 - 1/1 + ?/2 - 0/13 + 1/10 + 1/4 6.5 / 9
4 Malakhov,Vladimir - 1/18 + ?/10 - ?/8 - 0/2 + 1/11 + 1/6 - 1/1 + 1/5 - 0/3 6.0 / 9
5 Bakhtadze,Giorgi - 1/14 + 0/1 - 1/10 - 1/16 + 1/17 + 1/13 - 0/2 - 0/4 + 1/7 6.0 / 9
6 Fridman,Daniel + 0/17 - 0/11 + 1/15 - 1/21 + 1/14 - 0/4 + 1/19 - 1/20 + ?/2 5.5 / 9
7 Bigaliev,Renat - 1/20 + 0/18 + 1/22 - ?/14 + ?/19 - 1/12 + 1/9 - ?/11 - 0/5 5.5 / 9
8 Kasimdzhanov,Rustam + ?/3 - 1/22 + ?/4 - 0/17 + 1/12 - ?/9 + 1/16 + ?/2 - 0/1 5.0 / 9
9 Zilbershtein,Dmitry - 1/21 + 1/13 - 1/20 + 0/1 - 0/2 + ?/8 - 0/7 - ?/16 + 1/19 5.0 / 9
10 Asrian,Karen + 1/11 - ?/4 + 0/5 - 1/19 + 0/13 - ?/16 + 1/22 - 0/3 + 1/20 5.0 / 9
11 Turta,Vladimir - 0/10 + 1/6 - ?/13 + ?/12 - 0/4 + ?/20 - 1/21 + ?/7 - 1/16 5.0 / 9
12 Zaichko,Andrey + ?/19 - 1/15 + 0/3 - ?/11 - 0/8 + 0/7 - 1/23 + 1/18 + 1/13 5.0 / 9
13 Eliseev,Mikhail + 1/24 - 0/9 + ?/11 + 1/18 - 1/10 - 0/5 + 1/3 + 0/1 - 0/12 4.5 / 9
14 Fedorchuk,Sergey A + 0/5 - 1/24 + 0/2 + ?/7 - 0/6 + 1/18 - 0/15 + 1/23 - 1/22 4.5 / 9
15 Klimov,Sergey - ?/23 + 0/12 - 0/6 + ?/22 - 0/18 - ?/24 + 1/14 - 1/17 + 1/21 4.5 / 9
16 Braylovsky,Gregory + 1/22 - 1/17 - 0/1 + 0/5 - 1/20 + ?/10 - 0/8 + ?/9 + 0/11 4.0 / 9
17 Solovtsov - 1/6 + 0/16 - 1/18 + 1/8 - 0/5 + 0/1 - 0/20 + 0/15 - 1/24 4.0 / 9
18 Bagirov,Rufat + 0/4 - 1/7 + 0/17 - 0/13 + 1/15 - 0/14 + 1/24 - 0/12 + 1/23 4.0 / 9
19 Aliev,Rasim - ?/12 + 0/20 - 1/23 + 0/10 - ?/7 + 1/21 - 0/6 + 1/24 - 0/9 4.0 / 9
20 Ibraev + 0/7 - 1/19 + 0/9 - ?/3 + 0/16 - ?/11 + 1/17 + 0/6 - 0/10 3.0 / 9
21 Dzhumaniyazov + 0/9 - 0/2 + 1/24 + 0/6 - 1/23 - 0/19 + 0/11 - 1/22 - 0/15 3.0 / 9
22 Avanesov - 0/16 + 0/8 - 0/7 - ?/15 + 1/24 + 1/23 - 0/10 + 0/21 + 0/14 2.5 / 9
23 Penov + ?/15 - 0/3 + 0/19 - ?/24 + 0/21 - 0/22 + 0/12 - 0/14 - 0/18 1.0 / 9
24 Kanila - 0/13 + 0/14 - 0/21 + ?/23 - 0/22 + ?/15 - 0/18 - 0/19 + 0/17 1.0 / 9

database of games in PGN format ch_ju291.zip(108 games of 108)