URS-ch qual Ashkhabad 1990

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format sl_ash90.zip(112 games of 117)
1 Nikolenko,Oleg 2385 6.5 / 9
2 Novik,Maxim 2390 6.0 / 9
3 Kantsler,Boris 2430 6.0 / 9
4 Guliev,Sarhan   5.5 / 9
5 Bagaturov,Giorgi 2370 5.5 / 9
6 Kakageldyev,Amanmurad 2345 5.5 / 9
7 Ivanov,Ale   5.0 / 9
8 Solozhenkin,Evgeniy 2420 5.0 / 9
9 Yemelin,Vasily   4.5 / 9
10 Magai,Vladimir   4.0 / 9
11 Safin,Shukhrat 2345 4.0 / 9
12 Kudriashov,Anatoli   4.0 / 9
13 Sokolov,Sergey M 2370 4.0 / 9
14 Aleksandrov,Aleksej 2340 4.0 / 9
15 Odeev,Handszar 2305 3.5 / 9
16 Pavlenko,Oleg   3.5 / 9
17 Khamdamov,Suhrob   3.0 / 9
18 Dgebuadze,Alexandre 2345 2.0 / 9
Sedrakian,A   / 9
Korzubov,Peter 2455 / 9
Zvjaginsev,Vadim   / 9
Egiazarian,A   / 9
Khashimov,V   / 9
Griezne,Edvins   / 9
Simonenko,Sergei   / 9
Akhundov,Ruslan   / 9