Select of Championship of USSR - Norilsk August 1987(Swiss-11 games)

Rk

Name

P

1

Vyzmanavin A.

7.0

2

Gelfand B.

7.0

3

Lerner K.

7.0

4

Smirin I.

7.0

5

Yudasin L.

6.5

6

Timoshchenko G.

6.5

7

Malisauskas V.

6.5

8

Kaidanov G.

6.5

9

Huzman A.

6.5

10

Oll L.

6.5

11

Krasenkov M.

6.5

12

Shneider A.

6.5

13

Shabalov A.

6.5

14

Moskalenko V.

6.5

15

Piskov Y.

6.0

16

Epishin V.

5.5

17

Naumkin I.

5.5

18

Kalinichev S.

5.0

19

Kiik K.

5.0

20

Komarov D.

5.0

21

Kuzmin G.

5.0

22

Ruban V.

5.0

23

Savon V.

5.0

24

Sorokin M.

5.0

25

Kholmov R.

5.0

26

Piesina G.

4.5

27

Smagin S.

4.5

28

Khasin A.

4.5

29

Shpilker B.

4.5

30

Vainerman I.

4.0

31

Sveshnikov E.

4.0

32

Mikhailov V.

0.0


database of games in PGN format sl_nor87.zip(176 games of 176)
Hosted by uCoz