URS-ch FL55 Lvov 1987

1 Ivanchuk,Vassily 2480 +144
&;
11111111.5 / 17  
2 Yudasin,Leonid 2480 +121
&;
11101110111.0 / 17  
3 Gavrikov,Viktor 2525 +27
&;
1111010.0 / 17 84.25
4 Gurevich,Mikhail 2515 +38
&;
11110.0 / 17 83.75
5 Chernin,Alexander 2580 -30 0
&;
01111110.0 / 17 80.75
6 Novikov,Igor A 2455 +58 001
&;
10119.0 / 17  
7 Janjgava,Lasha 2410 +85 00
&;
10118.5 / 17 69.00
8 Bareev,Evgeny 2555 -69 00
&;
0101118.5 / 17 67.75
9 Malisauskas,Vidmantas 2325 +153 10
&;
0018.0 / 17 68.75
10 Vyzmanavin,Alexey 2480 -10 001
&;
0101018.0 / 17 66.25
11 Dreev,Alexey 2475 -5 000001
&;
111108.0 / 17 63.75
12 Romanishin,Oleg M 2555 -90 000100
&;
1118.0 / 17 63.25
13 Kaidanov,Gregory S 2475 -5 0000111000
&;
1118.0 / 17 62.25
14 Rozentalis,Eduardas 2505 -58 100100
&;
10107.5 / 17 65.50
15 Mikhalchishin,Adrian 2500 -53 100000
&;
117.5 / 17 63.00
16 Panchenko,Alexander N 2475 -48 00001
&;
017.0 / 17  
17 Zaichik,Gennadi 2490 -87 000011100001
&;
6.5 / 17  
18 Lputian,Smbat G 2540 -163 0000100
&;
6.0 / 17  
Average Elo: 2490 <=> Cat: 10 gm = 11.39 m = 7.99

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format 1l_lvo87.zip(153 games of 153)