Championship of USSR juniors- Yurmala January 1985(swiss-11 games,56 participants)

Rk

Name

P

1

Gelfand B.

9.0

2

Ivanchuk V.

8.5

3

Ulibin M.

8.0

4

Martynov P.

7.5

5

Nosenko A.

7.5

6

Smirin I.

7.5

7

Akopian V.

7.0

8

Golubev M.

7.0

9

Rokhmanov S.

7.0

10

Serper G.

7.0

11

Dzandzhgava L.

6.5

12

Maksimenko A.

6.5

13

Meyers V.

6.5

14

Savchenko S.

6.5

15

Sorokin M.

6.5

16

Traito K.

6.5

17

Khvostov K.

6.5

18

Shabalov A.

6.5

19

Ivanov V.

6.0

20

Kadyrov I.

6.0

21

Minasian A.

6.0

22

Prokofiev V.

6.0

23

Safin S.

6.0

24

Zagorskis D.

5.5

25

Kudzhma L.

5.5

26

Lauk Y.

5.5

27

Novik M.

5.5

28

Sagalchik G.

5.5

29

Sedrakian A.

5.5

30

Sepp O.

5.5

31

Frolov A.

5.5

32

Shirov A.

5.5

33

Belikov V.

5.0

34

Dgebuadze A.

5.0

35

Egiazarian A.

5.0

36

Petrunko V.

5.0

37

Rugele D.

5.0

38

Elkin M.

5.0

39

Yuldashev S.

5.0

40

Zhidonis S.

4.5

41

Kapengut M.

4.5

42

Rozental A.

4.5

43

Strauts A.

4.5

44

Tabatadze T.

4.5

45

Yunusov I.

4.5

46

Vereshchagin Y.

4.0

47

Guliev S.

4.0

48

Managadze N.

4.0

49

Odeev H.

4.0

50

Stavitsky V.

4.0

51

Shakhvorostov V.

4.0

52

Magai V.

3.5

53

Orazberdyev D.

3.5

54

Umarbekov A.

3.5

55

Maidla

2.0

56

Mukhtarov R.

2.0


database of games in PGN format ch_jun85.zip(55 games of 308)