1 League of Championship of USSR Kharkov October 1985

1 Bareev,Evgeny 2310 +256
&;
110110101110.5 / 17  
2 Dolmatov,Sergey 2540 -9
&;
0111110.0 / 17  
3 Lputian,Smbat G 2550 -42 0
&;
1110111009.5 / 17 81.25
4 Lerner,Konstantin Z 2510 0 10
&;
01119.5 / 17 79.25
5 Dvoirys,Semen I 2445 +68 001
&;
11001119.5 / 17 77.50
6 Yakovich,Yuri 2390 +106 100
&;
10119.0 / 17 74.75
7 Eingorn,Vereslav S 2530 -42 010
&;
01119.0 / 17 74.25
8 Dokhoian,Yury 2400 +95 00
&;
0010111119.0 / 17 71.75
9 Pigusov,Evgeny 2490 -21 011
&;
08.5 / 17 73.50
10 Psakhis,Lev 2540 -74 011
&;
101008.5 / 17 73.25
11 Rozentalis,Eduardas 2400 +74 100
&;
1018.5 / 17 71.25
12 Zaichik,Gennadi 2485 -16 00001
&;
1118.5 / 17 67.50
13 Podgaets,Mikhail 2450 0 100001
&;
18.0 / 17  
14 Novikov,Igor A 2465 -37 00000
&;
1117.5 / 17  
15 Chekhov,Valery A 2495 -90 110000
&;
07.0 / 17 62.50
16 Kuzmin,Gennadi P 2520 -117 100100
&;
07.0 / 17 61.75
17 Ubilava,Elizbar 2485 -80 000101
&;
07.0 / 17 59.25
18 Gurgenidze,Bukhuti 2455 -71 01000001100011
&;
6.5 / 17  
Average Elo: 2470 <=> Cat: 9 gm = 11.90 m = 8.50

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format 1l_har85.zip(153 games of 153)