Championship of USSR(young masters) Riga 25.1-15.2.1980

1 Kengis,Edvins 2390 +130
&;
1110119.5 / 15 71.75
2 Ivanov,Alexander 2425 +93 0
&;
000111111119.5 / 15 64.75
3 Eingorn,Vereslav S 2470 +19 01
&;
101110010119.0 / 15  
4 Polovodin,Igor A 2420 +47 10
&;
1101018.5 / 15 62.75
5 Vladimirov,Evgeny 2440 +26 010
&;
011118.5 / 15 60.25
6 Azmaiparashvili,Zurab 2415 +5 10
&;
0111007.5 / 15 57.50
7 Zaichik,Gennadi 2425 -6 0011
&;
001101107.5 / 15 54.75
8 Lanka,Zigurds 2340 +85 00101
&;
0117.5 / 15 54.50
9 Kharitonov,Andrei Y 2435 -17 001
&;
1017.5 / 15 53.75
10 Yurtaev,Leonid 2360 +38 01010
&;
10107.0 / 15 52.50
11 Chekhov,Valery A 2410 -14 1011000010
&;
0117.0 / 15 52.00
12 Magerramov,Elmar 2435 -41 000011
&;
1107.0 / 15 50.00
13 Psakhis,Lev 2535 -147 001000
&;
1117.0 / 15 49.25
14 Gavrikov,Viktor 2365 -15 010100100
&;
6.0 / 15 45.25
15 Lputian,Smbat G 2445 -100 0010010
&;
6.0 / 15 44.25
16 Chiburdanidze,Maia 2400 -104 0000100
&;
5.0 / 15  
Average Elo: 2419 <=> Cat: 7 gm = 11.40 m = 8.40

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_std80.zip(120 games of 120)