36 Championship of USSR Alma-Ata 30.12-1.2.1968

1 Zaitsev,Alexander N
&;
111111 12.5 / 19 115.25
2 Polugaevsky,Lev
&;
11101111 12.5 / 19 113.50
3 Lutikov,Anatoly S 00
&;
001101111111 11.5 / 19  
4 Liberzon,Vladimir M 01
&;
0110111 11.0 / 19 100.75
5 Cseshkovsky,Vitaly 011
&;
0101101011 11.0 / 19 99.00
6 Kholmov,Ratmir D
&;
0111 10.5 / 19 98.00
7 Podgaets,Mikhail 0
&;
10111 10.5 / 19 94.00
8 Tal,Mihail 01
&;
00111011 10.5 / 19 93.25
9 Klovans,Janis 00101
&;
1010111 10.5 / 19 91.00
10 Vasiukov,Evgeni 100010
&;
011111 10.5 / 19 90.00
11 Lein,Anatoly 0011
&;
10101 10.0 / 19 93.00
12 Averbakh,Yuri L 0110
&;
011 10.0 / 19 91.50
13 Osnos,Viatcheslav 000011
&;
111 10.0 / 19 88.25
14 Sakharov,Yuri N 0001010
&;
1011 9.0 / 19  
15 Bagirov,Vladimir 0010
&;
01 8.5 / 19 77.50
16 Gurgenidze,Bukhuti 0100001
&;
1 8.5 / 19 76.25
17 Zaitsev,Igor A 00001001
&;
11 8.5 / 19 73.00
18 Platonov,Igor V 00010100000
&;
1 6.5 / 19  
19 Cherepkov,Alexander V 000000000
&;
0 4.5 / 19  
20 Nikitin,Yury M 00000000000001
&;
3.5 / 19  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

URS-ch36 playoff Vladimir 11-21.3.1969

1 Polugaevsky,Lev 0113.5 / 6  
2 Zaitsev,Alexander N 1002.5 / 6  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs68.zip(196 games of 196)