29 Championship of USSR Baku 16.11-20.12.1961

1 Spassky,Boris V
&;
1111011111 114.5 / 20  
2 Polugaevsky,Lev 0
&;
1101111111 114.0 / 20  
3 Bronstein,David I
&;
1011111 12.5 / 20  
4 Tal,Mihail 00
&;
1111110 112.0 / 20 112.50
5 Vasiukov,Evgeni 01
&;
0101111 112.0 / 20 110.75
6 Taimanov,Mark E 00
&;
11110101 111.5 / 20 110.75
7 Averbakh,Yuri L 01
&;
00111111 011.5 / 20 107.00
8 Smyslov,Vassily 010
&;
1010111 11.0 / 20 105.75
9 Keres,Paul 0
&;
01111 11.0 / 20 104.50
10 Kholmov,Ratmir D 100
&;
01001111 111.0 / 20 103.00
11 Gipslis,Aivars 0011
&;
011 111.0 / 20 102.50
12 Shamkovich,Leonid 1000011
&;
01101 110.5 / 20  
13 Khasin,Abram 0001101
&;
100 19.5 / 20  
14 Kots,Yury Isakovich 00010100
&;
10001 18.0 / 20 76.25
15 Shianovsky,Vladislav I 0000010
&;
11 08.0 / 20 74.50
16 Vladimirov,Boris T 00000010001
&;
1110 18.0 / 20 68.25
17 Lein,Anatoly 0000010
&;
01 7.5 / 20 72.75
18 Savon,Vladimir A 0000100001101
&;
7.5 / 20 66.75
19 Nezhmetdinov,Rashid 010000011000
&;
1 07.0 / 20  
20 Bagirov,Vladimir 0000000010
&;
6.0 / 20 57.50
21 Gurgenidze,Bukhuti 00000100000101
&;
6.0 / 20 54.25

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs61.zip(210 games of 210)