21 Championship of USSR Kiev 7.1-7.2.1954

1 Averbakh,Yuri L
&;
111111111114.5 / 19  
2 Taimanov,Mark E
&;
111111113.0 / 19 115.75
3 Korchnoi,Viktor
&;
001111101111113.0 / 19 113.00
4 Lisitsyn,Georgy 1
&;
11100111112.5 / 19 114.50
5 Petrosian,Tigran V
&;
11111112.5 / 19 113.25
6 Kholmov,Ratmir D 0
&;
011110110.5 / 19  
7 Suetin,Alexey S 0010
&;
111101010.0 / 19 90.75
8 Furman,Semen Abramovich 010
&;
1000111110.0 / 19 86.50
9 Nezhmetdinov,Rashid 00000
&;
1110111110.0 / 19 84.25
10 Byvshev,Vasily Mikhailovich 0001001
&;
01011119.5 / 19 79.25
11 Geller,Efim P 00000101
&;
101110119.5 / 19 78.25
12 Flohr,Salo 0000
&;
118.5 / 19 76.75
13 Borisenko,Georgy K 0100001
&;
1018.5 / 19 76.50
14 Bannik,Anatoly 0010100
&;
10018.0 / 19 73.50
15 Ilivitzky,Georgi A 0000100
&;
118.0 / 19 69.00
16 Lilienthal,Andor 000011000
&;
118.0 / 19 66.50
17 Shamkovich,Leonid 0000010100
&;
106.5 / 19 60.75
18 Ragozin,Viacheslav 000100010
&;
06.5 / 19 60.25
19 Livshin,Iosif M 00001000001011
&;
06.0 / 19  
20 Sokolsky,Alexey 00000000001
&;
5.0 / 19  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs54.zip(190 games of 190)