Quarterfinal of 22 Championship of USSR- Kiev 1953

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Zamikhovsky A.

*

11.0

2

Zurakhov V.

*

10.5

3

Novopashin A.

*

10.0

4

Skotorenko V.

*

10.0

5

Khavin A.

*

10.0

6

Darznieks A.

*

9.0

7

Pogrebyssky I.

*

9.0

8

Poliak E.

*

7.5

9

Ratner B.

*

7.5

10

Shianovsky V.

*

7.0

11

Kogan L.

*

6.0

12

Usachiy M.

*

6.0

13

Grushevsky A.

*

5.5

14

Levin N.

*

5.5

15

Trupan V.

*

4.0

16

Vaisberg B.

*

1.5


database of games in PGN format qf_kie53.zip(1 games of 120)