Quarterfinal of 20 Championship of USSR- Yaroslavl November 1951

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Chistiakov A.

*

10.5

2

Koblenc A.

*

10.0

3

Korchmar E.

*

10.0

4

Baranov B.

*

9.5

5

Sopkov

*

9.0

6

Fridstein G.

*

9.0

7

Golenishchev V.

*

8.5

8

Kirillov V.

*

8.5

9

Martiushov V.

*

8.5

10

Pitksaar K.

*

8.5

11

Furman S.

*

8.5

12

Shcherbakov L.

*

8.0

13

Leibov

*

7.5

14

Vladimirov B.

*

7.0

15

Shamkovich L.

*

7.0

16

Rokhlin Y.

*

5.5

17

Biglova

*

0.5


database of games in PGN format qf_yar51.zip(2 games of 136)
Hosted by uCoz