13 Championship of USSR Moscow 21.5-17.6.1944

1 Botvinnik,Mikhail
&;
111101111101112.5 / 16  
2 Smyslov,Vassily 0
&;
011101111110.5 / 16  
3 Boleslavsky,Isaak 01
&;
11011110.0 / 16  
4 Flohr,Salo 0
&;
1011119.5 / 16  
5 Mikenas,Vladas 00
&;
10111101019.0 / 16 66.00
6 Makogonov,Vladimir Andreevich 0
&;
0010111119.0 / 16 65.75
7 Tolush,Alexander V 100001
&;
1111000118.5 / 16  
8 Lilienthal,Andor 01011
&;
00107.5 / 16 60.50
9 Sokolsky,Alexey 1000
&;
00111107.5 / 16 59.50
10 Veresov,Gavriil N 00101
&;
1000117.5 / 16 55.75
11 Ragozin,Viacheslav 01000110
&;
01017.0 / 16 53.50
12 Kotov,Alexander 00000111
&;
01107.0 / 16 50.50
13 Khavin,Abram Leonidovich 00000100101
&;
1117.0 / 16 49.50
14 Lisitsin,Georgy 0000101010
&;
117.0 / 16 49.00
15 Bronstein,David I 1001100100
&;
06.5 / 16  
16 Alatortsev,Vladimir 0100000001
&;
15.5 / 16  
17 Ravinsky,Grigory Ionovich 00000010100
&;
4.5 / 16  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_urs44.zip(136 games of 136)