Championship of Russia- Krasnodar 18.5-5.6.1978(swiss-11 games 80 participants)

Rk

Name

P

1

Zilberstein V.

8.5

2

Sveshnikov E.

8.5

3

Rashkovsky N.

8.0

4

Cseshkovsky V.

7.5

5

Khodos G.

7.5

6

Kim V.

7.5

7

Gusev V.

7.5

8

Godes D.

7.5

9

Vaisser A.

7.0

10

Kozlov V.E.

7.0

11

Mishuchkov N.

7.0

12

Isupov V.

7.0

13

Timofeev V.

7.0

14

Petrushin A.

7.0

15

Dementiev O.

7.0

16

Rusakov Y.

7.0

Pisarev

.

Sovol

.

Voloshin V.

.

Kormov M.

.

Lerner A.

.

Garshin V.

.

Kopylov I.

.

Moskalev Y.

.

Tunik G.

.

Fedorov V.

.

Filipenko A.

.

Sorokin G.

.

Zhuravliov V.

.

Zhelnin V.

.

Chernikov O.

.

Doroshkevich V.

.

Donchenko A.

.

Chudinovskih A.

.

Gabdrakhmanov R.

.

Shestakov S.

.

Belokurov E.

.

Timoshchenko G.

.


database of games in PGN format ch_rus78.zip(50 games of 462)
Hosted by uCoz