Championship of Kazakhstan- Tselinograd 2-22.8.1978

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Dzuban O.

*

10.5

2

Zilberman Y.

*

10.0

3

Nasybullin V.

*

10.0

4

Vladimirov E.

*

8.5

5

Siniavsky A.

*

8.0

6

Yurtaev L.

*

8.0

7

Katalymov B.

*

7.5

8

Kashliak A.

*

7.5

9

Seredenko V.

*

7.5

10

Klyshbekov

*

6.0

11

Polovoy

*

6.0

12

Zakharov V.

*

5.0

13

Benkovich

*

4.0

14

Nam

*

3.5

15

Seoev R.

*

3.0


database of games in PGN format ch_kaz78.zip(16 games of 105)
Hosted by uCoz