Championship of Ukraine- Zhitomir 21-29.5.1977(swiss,9 rounds)

Rk

Name

P

1

Nikolaevsky Y.

7.0

2

Beliavsky A.

6.5

3

Mikhalchishin A.

6.5

Legky N.

.

Lopukhin A.

.

Finkel V.

.

Severinov V.

.

Telman V.

.

Perelshtein M.

.

Rakitiansky L.

.

Alekhin A.

.

Zatonskikh V.

.

Liubenko P.

.

Pushkar V.

.

Boidman Y.

.

Klubis V.

.

Kaplun L.

.

Peresypkin V.

.

Marchik N.

.

Ganzen

.

Mostepan

.

Venglovskij K.

.

Semenova L.

.

Denisenko V.

.

Bilinsky V.

.

Galakhov V.

.


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_ukr77.zip(34 games of ???)